card

Хэлний сургууль болон аялалын визний зөвлөгөө

Хэлний сургуульд хэрхэн яаж амжилттай суралцах талаар болон аялалын визэнд ороход ямар бичиг баримт бүрдүүлэх талаар зөвлөгөө өгнө.
Аялалын төлөвлөгөө бичиж өгнө.

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН