Хэлний сургууль болон аялалын визний зөвлөгөө

Хэлний сургуульд хэрхэн яаж амжилттай суралцах талаар болон аялалын визэнд ороход ямар бичиг баримт бүрдүүлэх талаар зөвлөгөө өгнө.
Аялалын төлөвлөгөө бичиж өгнө.

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН